Αξιόλογες εκδρομές σε περιοχές του νομού:
 
 
Περιοχή Μουζακίου
1. Γενικά η περιοχή Μουζακίου
2. Το Μουζάκι
3. Μαυρομμάτι - Λαζαρίνα
4. Μουζάκι - Λίμνη Ν. Πλαστήρα
5. Μουζάκι - Αργιθέα
 
Περιοχή Αργιθέας
6. Η περιοχή Αργιθέας γενικά
7. Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας
8. Μουζάκι - Ανατολική Αργιθέα
9. Άγιος Νικόλαος - Πετρίλο - Λίμνη Ν. Πλαστήρα
10. Βλάσι - I.M. Σπηλιάς - Στεφανιάδα
 
Περιοχή Αχελώου
11. Περιοχή Αχελώου
12. Στα χωριά της περιοχής Αχελώου
 
Περιοχή Σμοκόβου
13. Γενικά η περιοχή Σμοκόβου
14. Η λίμνη Σμοκόβου
15. Καρδίτσα - Καλλιφώνι - Σμόκοβο - Μολόχα - Δαφνοσπηλιά - Απιδιά
16. Καλλιφώνι - περιοχή Μενελαΐδας - Σμόκοβο - Καρπενήσι
17. Κέδρος: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
18. Γνωριμία με τα χωριά της περιοχής Μενελαΐδας - θραψίμι
19. Βαθύλακκος - Αηδονοχώρι
20. Λουτροπηγή (Σμόκοβο)
 
Περιοχή Ρεντίνας
21. Περιοχή Ρεντίνας
22. Περιοχή Ταμασίου
23. Οδοιπορικό στην περιοχή Ταμασίου
24. Κτιμένη - Λουτρά Καΐτσας
25. Ιαματικές πηγές Δρανίστας - Καΐτσας