Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
 
Δημοτική Πινακοθήκη
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1993 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η ίδρυσή της ήταν αποτέλεσμα δύο σημαντικών δωρεών προς το Δήμο Καρδίτσας: της Ελισάβετ Γιαννίκα το 1993 και της Στέλλας Γιολδάση ένα χρόνο μετά. Οι συλλογές αυτές αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα γύρω από τον οποίο δημιουργήθηκε μια ήδη εκτεταμένη συλλογή έργων. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν του εντοπισμένου και σωζόμενου έργου του Γιώργου Βαλταδώρου, ένα εξαιρετικά πλούσιο δείγμα των έργων του Δημήτρη Γιολδάση, μια σημαντική ενότητα έργων του Κώστα Παύλου (Πωλ), τη συλλογή του Απόστολου Κάρκα, πολλά έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνήθως έχουν μια σχέση καταγωγής από την Καρδίτσα ή από τη Θεσσαλία γενικότερα καθώς και ελάχιστα γλυπτά και φωτογραφίες. Η δράση της επικεντρώθηκε σε ένα πρόγραμμα εναλλασσόμενης επιμέλειας περιοδικών εκθέσεων και παρουσίασης τμημάτων της συλλογής της. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας έχει επίσης επιμεληθεί σειρά εντύπων, τα πρώτα χρόνια, που παρουσιάζουν, υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν θεωρητικά, τις εκθεσιακές της δραστηριότητες. Έχει εκδώσει εξ' άλλου δύο μονογραφίες:
A) Ένα λεύκωμα για τον Δημήτρη Γιολδάση (1998) και
Β) ένα αφιέρωμα στο εικαστικό έργο του Γιώργου Βαλταδώρου.
 
 
Τα πρώτα οκτώ χρόνια στεγάστηκε στον εκθεσιακό χώρο του "Λαογραφικού Μουσείου Λάμπρου και Ναυσικά Σακελλαρίου". Στις 31 Αυγούστου του 2002 εγκαινιάστηκε το καινούριο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Β. Τζέλλα και Βασιαρδάνη, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην περιοχή του παλιού Νοσοκομείου. Το καινούριο κτίριο της Πινακοθήκης υλοποιήθηκε με την συνχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) με συμμετοχή 75% και του Δήμου Καρδίτσας με συμμετοχή 25%. Το κτίριο αυτό διαθέτει τρεις αίθουσες για μόνιμη έκθεση της συλλογής της πινακοθήκης. Μία αίθουσα με έργα του Δημήτρη Γιολδάση, την αίθουσα Καρδιτσιωτών καλλιτεχνών όπου εκτίθενται έργα διαφόρων καλλιτεχνών που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές. έχουν διαφορετικούς προβληματισμούς, έχουν όμως όλοι μια σχέση καταγωγής ή διαμονής με την Καρδίτσα και την αίθουσα της συλλογής του Απόστολου Κάρκα με έργα σύγχρονης ελληνικής παραστατικής τέχνης. Η Δημοτική Πινακοθήκη διαθέτει επίσης:
Μία αίθουσα περιοδικών εκθέσεων
Μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Μια αίθουσα πωλητήριο και
Μια αίθουσα βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο.
Στο χώρο αυτό θα συνεχίσει η Δημοτική Πινακοθήκη το έργο της, ακολουθώντας κυρίως τους ίδιους άξονες και πεδία δραστηριοποίησης και στοχεύοντας στον ουσιαστικό εμπλουτισμό της δράσης της καθώς στο εξής θα μπορεί να αξιοποιεί τις επιπλέον δυνατότητες που της προσφέρει ένα κτίριο σύγχρονο και καμωμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές.
 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Δημοτική Πινακοθήκη
Ο πεζόδρομος στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
Δημοτική Πινακοθήκη
Εσωτερικός χώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης
Δημοτική Πινακοθήκη
Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας