Οι Δήμαρχοι της Καρδίτσας:
 
 
Οι Δήμαρχοι της Καρδίτσας από την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης (στις 18-8-1881) μέχρι σήμερα.
 
Κεχριμάν Βέης - Αβδουλάχ Βέης
Διορισμένος 1881 - 28-5-1883
 
Γεωργούλας Σταμούλης
Αιρετός από 29-5-1883 έως 5-6-1887
 
Χρήστος Λάππας
Αιρετός από 6-8-1887 έως 1891
 
Στέργιος Χρ. Λάππας
Αιρετός από 1891 έως 1895
 
Βασίλειος Κ. Αζάς
Αιρετός από 1895 έως 1896
 
Χρήστος Κ. Αζάς
Αιρετός από 1896 έως 5-9-1899
 
Στέργιος Χρ. Λάππας
Αιρετός από 5-9-1899 έως 1903 & από 7-9-1903 έως 1907
 
Δημήτριος ή Τσιάμης Λάππας
Αιρετός από 1-7-1907 έως 1914
 
Στέφανος Απ. Μπαϊρακτάρης
Αιρετός από 10-2-1914 έως 1917
 
Μάνθος Χριστούλας
Διορισμένος από 1917 έως 1-11-1920
 
Στέφανος Απ. Μπαϊρακτάρης
Αιρετός από 1-11-1920 έως 25-10-1925
 
Αστέριος Αλλαμανής
Αιρετός από 26-10-1925 έως 11-12-34
 
Κωνσταντίνος Χατζημήτρος
Αιρετός από 12-12-1934 έως 8-10-1940
 
Γεώργιος Παππάς
Διορισμένος από εισόδου Γερμανών έως 8-5-1941
 
Κωνσταντίνος Χατζημήτρος
Αιρετός από 8-5-1941 έως 17-12-1941
 
Διονύσιος Κουκουρίκος
Διορισμένος από 19-12-1941 έως 28-2-1943
 
Γεώργιος Μέλλος
Διορισμένος από 1-3-1943 έως 31-12-1943
 
Βάιος Καφαντάρης
Διορισμένος από 1-1-1944 έως 28-2-1945
 
Διονύσιος Κουκουρίκος
Διορισμένος από 1-3-1945 έως 1946
 
Κωνσταντίνος Χατζημήτρος
Αιρετός από 1946 έως 31-8-1950
 
Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος
Διορισμένος δικαστικός, από 1-9-1950 έως 8-10-1950
 
Ιωάννης Κόρδας
Διορισμένος δικαστικός, από 8-10-1950 έως 16-5-1951
 
Αθανάσιος Μπλατσούκας
Αιρετός από 16-5-1951 έως 22-1-1955
 
Βάιος Τζέλλας
Αιρετός από 22-1-1955 έως 10-5-1959
 
Ιωάννης Τσικρίκης
Αιρετός από 10-5-1959 έως 12-8-1964
 
Νικόλαος Χαρίτος
Αιρετός από 12-8-1964 έως 15-6-1967
 
Ιωάννης Τσικρίκης
Διορισμένος από 16-6-1967 έως 30-10-1971
 
Βασίλειος Δ. Λάππας
Διορισμένος από 15-10-1971 έως 30-5-1973
 
Ιωάννης Δ. Μαυρογιώργος
Διορισμένος από 1-6-1973 έως 24-5-1974
 
Νικόλαος Οικονομίδης
Διορισμένος δικαστικός από 25-9-1974 έως 30-5-1975
 
Χαράλαμπος Γιούτσικος
Αιρετός από 1-6-1975 έως 31-12-1982
 
Δημήτριος Αρχοντής
Αιρετός από 1-1-1983 έως 18-5-1989
 
Αθανάσιος Κανταρτζής
Αιρετός, από 22-5-1989 έως 31-12-1998
 
Χρήστος Τέγος
Αιρετός απο 1-1-1999 έως 31-12-2006 (Καποδίστριας)
 
Δομήνικος Βερίλλης
Αιρετός, από 1-1-2007 έως 31-12-2010
 
Κωνσταντίνος Παπαλός
Αιρετός από 1-1-2011 έως 31-8-2014 (Καλλικράτης)
 
Αλεξάκος Φώτης
Αιρετός από 1-9-2014 έως σήμερα