Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου:
 
Βοτανικός Κήπος
Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου
Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή («περιοχή Οικοανάπτυξης») λίμνης Ν. Πλαστήρα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και βρίσκεται σε επαφή με τη λίμνη στις περιόδους ανόδου της στάθμης των νερών της. Η έκτασή του ανέρχεται σε 10 στρέμματα και απέχει 33 χιλιόμετρα (σε καλό δρόμο) από την πόλη της Καρδίτσας. Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998 και συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα.
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ BOTANIKOY ΚΗΠΟΥ:
Η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου. Η μικρή του έκταση (10 στρέμματα) δεν επιτρέπει βέβαια φιλόδοξους σχεδιασμούς για συγκέντρωση όλων των ειδών της περιοχής. Διευκολύνει όμως σε κάθε περίπτωση την αρχική σύλληψη της ομάδας μελέτης, για ίδρυση ενός "μικρού εργαστηρίου υπαίθρου" χρήσιμου για εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένου στη συνολική προσπάθεια αειφορικής οικοτουριστικής ανάπτυξης. Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, θα μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή και να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα (οδηγός χλωρίδας) και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια "ποικιλότητα τοπίου" με την αρμονική διαδοχή υδατικών και δασικών οικοσυστημάτων. Για τη σφαιρικότερη ενημέρωσή του σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Την επιστημονική υποστήριξη του κήπου έχουν:
dot Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας
dot Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
dot Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
dot Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
 
Η ΧΛΩΡΙΔΑ
Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, για τη σύνταξη του ποίου χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες από τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων life και ΕΠΠΕΡ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών. Από μελέτη του χλωριδικού καταλόγου προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:
dot Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας
dot Εικοσιεννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, (Γεωργίου 1996).
dot Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.
dot Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Κινδυνεύοντων Ειδών (CITES).
dot Εξηνταδύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
dot Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία).
Ο Βοτανικός κήπος είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00 και από 17:00 έως 20:00. Στον Βοτανικό Κήπο σας παρέχεται η δυνατότητα να αγοράσετε αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα, να πιείτε τον καφέ και το αναψυκτικό σας, να απολαύσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού.
 
Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας της περιοχής.
Είδος Κοινό όνομα Φυσική εξάπλωση στην περιοχή
     
Achillea pindicola ssp. pindicola Αγριψιθιά Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα
Aesculus hippocastanum Αγριοκαστανιά Ταυρωπός
Asperula oataea   Βουτσικάκι
Asperula pinifolia   Βουτσικάκι, Καράβα
Centaurea messenicolasiana(ενδοενδημικό)   Αγραφα
Centaurea musakii (ενδοενδημικό)   Αγραφα, χωριό Φυλακτή
Cirsium heldreichii   Βουτσικάκι, Καράβα
Epipactis microphylla (είδος ορχιδέας)   Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Αγραφα
Fritillaria thessala (ενδοενδημικό)   Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς
Hieracium leithneri (ενδοενδημικό)   Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Jovibarba heuffelii (ενδοενδημικό)   Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς
Lilium carniolisum ssp. albanicum Κρίνος Βουτσικάκι
Lilium chalcedonicum Κρίνος Βουτσικάκι, Καράβα, Οξυά
Lilum aroanium   Βουτσικάκι, Καράβα
Marrubium velutinum Βρωμόμουρος, άγρια σφάκα Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη
Onobrychis montana ssp. macrocarpa   Βουτσικάκι, Καράβα
Poa thessala   Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Prunus prostrava vra prostrata Αγριοκερασιά, Νανοκερασιά Βουτσικάκι, Καταφύλι
Rhinanthus pubescens   Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Satureja horvatii ssp. macrophylla   Βουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη
Scabiosa taygetea  ssp. taygetea Κουφολάχανο Βουτσικάκι, Πλάκα
Scutellaria rupestris   Βουτσικάκι, Καράβα
Sedum apoleipon Αμάραντο Βουτσικάκι
Seseli parnassicum   Αθαμανικά Όρη
Sesleria vaginalis   Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Sideritis perfoliata L. ssp. perfolaria Τσάι του βουνού Αγραφα
Thymus dolopicus Θυμάρι Αγραφα
Verbascum epixanthimun Φλόμος Καταραχιάς, Βουτσικάκι
Verbascum longifolium var samaritanii Φλόμος Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη
Viola chelmea Αγριοβιολέτα Βουτσικάκι