Επικοινωνία:
 
 
Όπως πιθανόν είδατε, ετούτος ο δικτυακός τόπος είναι ιδιοκτησία της επιχείρισης U-Shop Computer Center Παπαβασιλείου Α.& Ε. Ο.Ε. που έχει έδρα την Καρδίτσα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Οδός Πλαστήρα 7 τ.κ. 43100
Τηλ: 2441075344 - 2441071568
fax: 2441072344